تبلیغات
دی تی ام DTM - کاش بودی
سه شنبه 5 خرداد 1388

کاش بودی

   نوشته شده توسط: تنهاترین تنها    نوع مطلب :عاشقانه ،

کاش بدونی نبودنت ، ندیدنت یا واسه همیشه رفتنت هرگز بهونه

نمی شه واسه از یاد بردنت


¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶

¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ . . . . .
. . . . . . . . .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . . . .¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . . . . .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . . . . . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . . . . . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶¶. . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . . . . . . . .¶¶. . . .´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶¶ . . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
¶¶. . . ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶¶´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶. . . . . . . . .


باختنت بی گناهترین گناهم بود، یافتنت بهانه دلم و خواستنت نیازم

و با تو بودن آرزویم و تو را گم کردن، پیدایش سراب بود.

تو مانند پرستو آمدی و به دورترین دیار غربت رفتی.

بی تو ثانیه ها تکراری شده اند

و آیینه چیزی جز سراب را نشان نمی دهد

و شقایق غریبی می کند و جاده در انتظار مسافر است

و هنوز دلم بدون تو بهانه می گیرد

و من آرزوهایم را عاشقانه زمزمه می کنم و منتظرت هستم